Stichting Versierde Eieren


Home
Agenda
Links

Foto's
Tech-
nieken

Contact
Tentoon-
stellingen.

De Stichting Versierde Eieren stelt zich tot doel het versieren van eieren te stimuleren, mede door het verzorgen van tentoonstellingen.

Deze stichting is ontstaan uit de Arnhemse Paaseiermarkt.

Nadat de eerste Paaseiermarkt in 1982 was georganiseerd vonden met name de dames Blankwaardt en Pennings het zinvol om de kunst van het eieren versieren in den lande te verbreiden. Vooral de folklore van het versieren en schenken van eieren rond Pasen moest in ere worden gehouden. Zij zochten musea en andere culturele instellingen die bereid waren een op te zetten verzameling versierde eieren te exposeren.

Toen de collectie eieren - vooral bijeengebracht door aankoop van eieren van deelnemers aan de Arnhemse Paaseiermarkt - enige vorm aannam, werd in 1993 de Stichting opgericht. De inmiddels tot ruim 800 eieren uitgegroeide collectie wordt sindsdien jaarlijks geŽxposeerd. 

In de agenda vindt u de gegevens over de tentoonstellingen.